Medlemsmøte i Viken Senior Høyre

Hovedinnleder: Programkomiteens leder Linda Hofstad Helleland.

Egen invitasjon med påmeldingsinformasjon er sendt alle medlemmer av Senior Høyre.

Kontakt viken@hoyre.no ved spørsmål.