Medlemsmøte: Webinar om programarbeid - Østfold

Alle medlemmer har fått tilsendt praktisk informasjon om oppkobling.