Medlemsmøte: Webinar om programarbeid - Akershus

Alle medlemmer har fått tilsendt praktisk informasjon om oppkobling.