Medlemsmøte: Webinar om programarbeid - Buskerud

Alle medlemmer har fått tilsendt praktisk informasjon om oppkobling.