Møte i Høyres samarbeidsforum - Østfold


Velkommen til møte i Høyres samarbeidsforum – Østfold.

 

Tid: Tirsdag 7. mai kl. 14.00-16.00.

Sted: Stortinget, møterom N-202, inngang fra Stortingets inngang i Prinsensgate (rett ved siden av gamle Halvorsens conditori), oppmøte senest kl. 13.45.

 

Dagsorden:

Kl. 14.00-14.15: Innledning om aktuelle saker, ved Ingjerd Schou og Tage Pettersen.

Kl. 14.15-15.00: Aktuelt politisk tema.

Kl. 15.00-16.00: Runden rundt: Nytt fra Stortinget, kommunene, fylkeskommunen, Østfold stortingsvalgdistrikt og Viken Høyre.

 

Enkel servering.

 

Høyres samarbeidsforum - Østfold er et uformelt organ, vi treffes på Stortinget to ganger i halvåret i regi av stortingsrepresentantene, Østfold stortingsvalgdistrikt og Viken Høyre. Målet er å utveksle erfaringer og ta opp politiske saker som er viktige for Østfold.

Følgende inviteres: foreningsledere, gruppeledere, ordførere, varaordførere, ordførerkandidater, fylkestingsgruppen, styret i Østfold stortingsvalgdistrikt og Viken Høyres ledertrio.

 

Pga. matbestilling til møtet er påmeldingsfrist satt til fredag 3. mai kl. 12.00. Invitasjon med påmeldingslink sendes direkte til hver deltaker.