Møte i Viken Høyres kvinneforum

Leder av Viken Høyres kvinneforum, Monica Vee Bratlie, inviterer alle kvinneforumsansvarlige i kommuneforeningene til møte.

Alle registrerte kvinneforumsansvarlige har fått invitasjon pr. e-post, ta kontakt med viken@hoyre.no hvis du har spørsmål.