Nominasjonsmøte for Buskerud - stortingsvalglisten 2021


Nominasjonsmøtet vil overføres direkte på Facebook og åpner når møtet er konstituert. Link til sendingen: https://www.facebook.com/vikenhoyre