Nominasjonsmøte for Østfold - stortingsvalglisten 2021


Nominasjonsmøtet vil overføres direkte på Facebook og åpner når møtet er konstituert. Link til sendingen: https://www.facebook.com/viken.senior.hoyre  

Dagsorden:


1. Åpning av møtet.

- godkjennelse av innkalling.

- bestemme om åpent eller lukket møte.

- godkjennelse av dagsorden.

- godkjennelse av forretningsorden og voteringsreglement

 

2. Valg av:

a. Dirigent.

- Sekretariatets innstilling: Anne-Grethe Erlandsen.

b. Fullmaktskomité.

c. Protokollfører.

d. To representanter til å underskrive protokollen.

e. Tellekorps.

 

3. Fullmaktskomitéens innstilling.

 

4. Redegjørelse for nominasjonsprosessen og nominasjonskomiteens innstilling, v/ nominasjonskomitéens leder Truls Velgaard.

 

5. Nominasjon.

 

6. Fullmakt til Fylkesstyret til å supplere valglisten ved eventuelle frafall.

 

7. Valg av listens tillitsvalgte – to styremedlemmer med stemmerett i valgdistriktet