Politisk påfyll med Viken Høyre - medlemsdag på Stortinget


Del 1: 09.45-13.00.

Del 2: 16.30-19.30.

Egen invitasjon med påmeldingsinformasjon er sendt alle medlemmer. Ta kontakt med viken@hoyre.no ved spørsmål.