Viken Høyres årsmøte 2020 (to dager)

Tentativ tidsplan for årsmøtet:

Fredag 7. februar:

Kl. 14.30-17.00:
Innsjekk og enkel servering.
Kl. 15.00-16.30:
Felles seminar i regi av Kvinneforum og Bedriftskanalen – møterom Tune 1-2.
Kl. 17.00-17.05:
Åpning av årsmøtet – møterom Gandalf 1-3.
Sak 1 Konstituering.
Kl. 17.05-17.15:
Sak 3 Viken Høyres årsberetning 2019, v/fylkesleder.
Kl. 17.15-17.45:
Sak 4 Resolusjonsbehandling – innledende behandling.
Kl. 17.45-18.15:
Høyres stortingsvalgprogram 2021-2025 – orientering ved programkomiteens leder Linda Hofstad Helleland.
Kl. 18.15-18.30:
Pause, forflytning til møterom for årsmøter i stortingsvalgdistriktene.
Kl. 18.30-19.30:
Separate årsmøter i Akershus (møterom Tune 1-2), Buskerud (møterom Tune 3) og Østfold (møterom Tune 4) stortingsvalgdistrikt.
Kl. 19.30:
Møteslutt.
Kl. 20.00:
Middag, møterom Gandalf 1-3.

Lørdag 8. februar – møterom Gandalf 1-3:

Kl. 09.00-10.00:
Sak 5 Evt. innkomne saker.
Sak 6 Forslag til vedtektsendringer – Viken Høyres vedtekter.
Sak 4 Resolusjonsbehandling.
Kl. 10.00-10.15:
Pause.
Kl. 10.15-11.00:
Sak 4 Resolusjonsbehandling.
Kl. 11.00-12.00:
Sak 2 Den politiske situasjonen, ved Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner.
Kl. 12.00-13.00:
Lunsj, utsjekk.
Kl. 13.00-14.40:
Sak 4 Resolusjonsbehandling.
Kl. 14.40-15.00:
Sak 7 Valgkomiteens innstilling og valg.
Sak 8 Valg av delegater til Høyres landsmøte 2020.
Sak 9 Valg av valgkomité for Viken Høyres årsmøte 2021.
Avslutning.