Viken Høyres Bedriftskanal - frokostmøte

Velkommen til frokostmøte tirsdag 4. juni 2019, kl 08.15  10.30 (åpent for frokost kl 07.30)

Viken Høyres Bedriftskanal inviterer til frokostseminar der du kan utveksle kunnskap og erfaringer om det offentlige som innkjøper. Fokus vil være kommunene i vårt nærområde.

Det offentlige bruker i stadig større grad innkjøp for å oppnå politiske mål. Det stilles større krav til etikk og miljø og sertifisering fra tredjepart.

Dette frokostseminaret kan gi ny innsikt og være en kanal for tilbakemelding fra deg til politikerne.

Program

0815        Åpning og introduksjon v/Oppegårds ordfører Thomas Sjøvold

0830       Krav til mer enn pris: FNs bærekraftsmål og offentlige anskaffelser v/Halvor Stormoen, sivilingeniør med omfattende toppledererfaring fra både offentlig og privat sektor

0900       Behov for leverandører, hva trenger kommunen og hva bør leverandører tenke på? v/Ulla Listerud, Innkjøpsleder i Ski kommune

0930       Hva forventer næringslivet av kommunene, som deres kunder og reguleringsmyndighet? Åpent for innlegg og debatt. 

Frokostbordet er dekket fra 0730.

Vel møtt!

Ansvarlig arrangør: Viken Høyres Bedriftskanal, avdeling Follo