Viken Høyres Bedriftskanal - frokostmøte

Velkommen til frokostmøte onsdag 12. juni 2019, kl 07.30  10.00, enkel frokost


Viken Høyres bedriftskanal ønsker hjertelig velkommen til frokostmøte - åpent for alle!

Viken Høyres bedriftskanal ønsker deg velkommen til frokost der vi snakker om hvordan vårt lokale næringsliv bør møte klimautfordringen. Du får høre foredrag som utfordrer og inspirerer og du vil møte mennesker som er opptatt av grønn omstilling og de nye forretningsmulighetene i sirkulær økonomi.

Påmelding: sekretariatet@baerum-hoyre.no innen 1. juni

Foredragsholdere:
- Sven Mollekleiv (DNV GL)
- Kathinka Friis-Møller (Compass Group)
- Ragnhild Borchrevink (Veas)
- Steinar Korsmo (Seed Forum)
- Lisbeth Hammer Krog (Ordfører Bærum)
- Lene Conradi (Ordfører Asker)

Du får også møte elever fra Asker, Dønski og Sandvika videregående skole som ahr etablert undomsbedrifter inspirert av FNs bærekraftsmål. Få med deg unge ideer til morgenkaffen!