Webinar om sirkulær økonomi

Egen invitasjon med påmelding sendes alle medlemmer pr. e-post.

Utvalg for klima, miljø og naturmangfold og Bedriftskanalen i Viken Høyre inviterer til webinar. 


Vil du være med oss å lære mer om hvordan ressurser kan forbli i økonomien lengst mulig ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum – og hvordan dette kan omsettes til lønnsom virksomhet?

Vi tror nemlig at dette blir et kjempeviktig tema i fremtidens politikk. Vi har med oss to svært spennende innledere, Tina Wågønes, daglig leder i No Waste og Camilla Brox, daglig leder Nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for Sirkulær Økonomi (NCCE).

Etter en kort innledning fra Jørn Roald Wille (leder av Viken Høyres nyopprettede utvalg for klima, miljø og naturmangfold) og Kari Sofie Bjørnsen (leder av Viken Høyres bedriftskanal), går vi over til hovedinnlederne:

- Tina Wågønes er utdannet sivilingeniør i elektronikk frå NTNU og har en Master og Managment frå BI. Hennes innlegg har tittelen No Waste! = grønn konkurransekraft! Her vil hun innlede om Sirkulær økonomi, Næringsklyngen No Waste! - hvem er vi, hva gjør vi og hvordan jobber vi. Utfordringer og muligheter. Prosjekter/case-eksempler fra bedrifter.

- Camilla Brox har en Master of Management fra BI, med spesialisering innenfor Samfunnsansvar under globalisering og klimapress, Organisasjonspsykologi og PR-ledelse & Strategisk kommunikasjon. Hennes innlegg har tittelen Norge skal være et foregangsland i utviklingen av grønn, sirkulær økonomi. Her vil hun innlede om NCCE – Nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for Sirkulær økonomi. Utfordringer og muligheter. Prosjekter/case eksempler fra bedrifter.

Deretter blir det tid til spørsmål og kommentarer. Alle Viken Høyres medlemmer er velkomne til å delta digitalt fra kl 19-21, egen invitasjon med påmelding sendes ut pr. e-post.

Vel møtt!

Hilsen Utvalg for klima, miljø og naturmangfold og Bedriftskanalen i Viken Høyre.