Kontakt

Viken Høyres fylkessekretariat ligger i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo.

Adresse

Postboks 1536 - Vika
0117 OSLO

Telefon

90969511

Ansatte

Viken Høyre

Viken Høyre ledes av Dag-Egil Bull Sletholt

Viken Høyres fylkessekretariat ligger i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo.