Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Nes Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et livskraftig Nes utvikles best gjennom å gi de som bor her handlingsrom og muligheter. Kommunen skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle gode lokalsamfunn.

Nes Høyre mener at beslutningene skal tas så nær dem det angår som mulig.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Skole og barnehage

Nes Høyre vil videreføre kommunens satsing – et løft for Nes-skolen og ha krav om skolelederkompetanse for rektor.

Næringsutvikling og bosetting

Nes Høyre vil utvikle bygda i samsvar med innbyggernes ønsker og næringslivets behov og legge til rette for videre boligbygging på Årnes og sentrale steder i bygda der bruk av dyrket mark kan unngås.

Helse og omsorg

Nes Høyre vil arbeide for styrket lederskap i helse- og omsorgstjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak og aktivt oppmuntre til kompetansehevende etter- og videreutdanning av helsepersonell på alle plan.

Kultur og idrett

Nes Høyre vil at kommunen benytter de frivillige organisasjonene som høringsinstanser og at kommunen legger til rette for at frivillige organisasjoner kan utføre oppgaver.

Kjell Jevne - Gruppeleder, Nes

Kjell Jevne

Gruppeleder, Nes

Kontakt

Nes Høyre

Terje Strømsæther

Leder
Telefon 92801401

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk