Medlemsmøte Nes Høyre


Agenda er som følger: 

  • Styret orienterer om nominasjonsprosessen til kommunestyrevalget 2019
  • Styret orienterer om Nes Høyres programarbeid
  • Innspill og diskusjon om hva som bør være Nes Høyres kjernesaker frem mot kommunestyrevalget 2019