Nominasjonsmøte 1

Saksliste nominasjonsmøte 1 lastes ned HER

Man må ha vært medlem av Nes Høyre i minst 4 uker før nominasjonsmøtet for å ha stemmerett på nominasjonsmøtet, og man må ha stemmerett ved valget i Nes kommune. Kontingenten må være betalt senest før nominasjonsmøtet starter.