Nominasjonsmøte 2

Nominasjonskomiteen har nå publisert sakslisten til nominasjonsmøte 2, den 30.08.2018, 18:30. Den kan laste den ned ved å følge denne linken: Link til agenda nominasjonsmøte 2   

Man må ha vært medlem av Nes Høyre i minst 4 uker før nominasjonsmøtet for å ha stemmerett på nominasjonsmøtet, og man må ha stemmerett ved valget i Nes kommune. Kontingenten må være betalt senest før nominasjonsmøtet starter.