Budsjettnyheter

Årets budsjettmøte endte med gode resultater for opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FrP. Her oppsummerer vi noen av dagens saker.
Det var et godt budsjettmøte for opposisjonspartiene.

Høyre, Venstre og FrP fikk med seg noen fra posisjonen og vedtok at eiendomsskatten skal vurderes fortløpende med sikte på utfasing i perioden. Vi fikk også med oss et knapt flertall på at det skal foretas en kritisk gjennomgang av kommunens drift.

Vårt forslag om en handlingsregel for eiendomsskatten med fokus på næringsutvikling fikk dessverre ikke støtte fra posisjonspartiene Ap og Sp. Vi fortsetter å jobbe for fornuftig og fremtidsrettet pengebruk og håper å få med oss nok representanter til å få flertall på kommunestyrets møte i februar.
 

Forslag til handlingsregel slik det ble behandlet i kommunestyret kan lastes ned her.

 
Kommunestyret stemte for øvrig også for vårt forslag om å bli med i Tilskuddsportalen. Les mer om dette her.