De glemte sakene

Bilde av Sigdal og Eggedal Høyres ungdomskandidat Jonas Nikolaisen.
Foto: Børre E. Helgerud
- Vi skal skape attraktive boligområder, bygge trygge veier, ha et godt fungerende busstilbud og bygge ut fiberbredbåndet. Vår ungdomskandidat Jonas Nikolaisen skriver om løsningene som skal få folk til å bli boende i og flytte til Sigdal.

Snart er valgkampen slutt. Avisa er full av innlegg om det meste. Men jeg savner løsningene som skal få folk til å bli boende i og flytte til Sigdal. Det haster å gjøre noe! Vi skal skape attraktive boligområder, bygge trygge veier, ha et godt fungerende busstilbud og bygge ut fiberbredbåndet.

Det er på tide at vi tar trafikksikkerhet på alvor. Vi må bygge gatelys og gang- og sykkelsti raskere. Dette må på plass før ungdommen kaster spaden og i stedet setter seg i bilen. Det skal være trygt å ferdes i bygda vår.

Og den dagen vi skal oppover eller nedover på trening, kino eller shopping må vi ha et godt busstilbud. Kommunen må fortsette å lytte til oss når bussrutene skal utformes sammen med Brakar. Det nytter ikke med mange avganger når de ikke kan brukes.

Til slutt vil jeg nevne hvor viktig det er med raskere fiberutbygging. Dagens linje holder kun til å legge ut bilder på Instagram. Vi skal imidlertid gjøre så mye mer på nett. Vi trenger ordentlig nettilgang om vi skal kunne bli boende her i Sigdal.  Fiberbredbånd til alle er viktig for at vi skal kunne jobbe hjemmefra eller i nyetablerte bedrifter som i dag ikke tør å komme til Sigdal på grunn for dårlig kontakt med resten av verden.

Jeg vil prioritere saker som tryggere veier, bedre busstilbud, god fiberdekning og levende sentrum. Da kan flere bli boende i og flytte til Sigdal. Det er det viktigste vi kan gjøre for at Sigdal skal fortsette å være en sterk kommune.


Innlegget ble publisert i Bygdeposten den 10. september 2015.