Eiendomsskatt i Sigdal?

Eggedal
Foto: Jonas Nikolaisen
Eiendomsskatten skal på sikt avskaffes og skal drøftes årlig i forbindelse med kommunens budsjetter, men akkurat nå trenger Sigdal økonomisk ryggrad for å være selvstendig og vi trenger vår lokale selvstendighet for å sikre utvikling, vekst og velferd.

Som borgerlig parti er vi i Sigdal og Eggedal Høyre opptatt av at befolkningen skal måtte betale minst mulig skatt. Samtidig er det viktig for oss at kommunen skal levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Noen ganger fører det til at vi må ta valg vi selv ikke er så glade for.

 

Innsparinger eller økte inntekter

Over år er overføringene fra staten til kommunene blitt endret, så også for Sigdal kommune. Dette blir også en realitet for de kommende årene. Selv om Sigdal i en periode får en viss ”kompensasjon” for bortfall av overføringer, vil vi selv måtte ta grep for å sikre felles velferd og utvikling.

 

Politikerne har vedtatt å gjennomgå alle områder for å optimalisere driften av Sigdal kommune, og arbeidet fortsetter. De ansatte og politikerne ser allerede resultater av godt utført arbeid. Dette vil fortsette i alle sektorer. Skole, teknisk avdeling og alle områder involveres og jeg er sikker på at det finnes områder som kan forbedres.

 

De siste årene har politikerne måttet ta noen grep for å sikre blant annet utbyggingen av den nye Sigdalsheimen. Avdragstid på tidligere lån er forlenget og innsparinger på ulike områder er gjort.

 

Overskudd i 2015

I dag går kommunen med et beskjedent overskudd. Korrigert resultat er ca 4 millioner, men tar vi med forlenget avdragstid på tidligere lån er dette ikke tilfredsstillende. Noen mener at et beskjedent overskudd er nok, men er det egentlig det? Du kan få hvilket som helst resultat bare du sammenligner med noen du mener passer for å få bildet eller regnskapet til ”å gå opp”.

 

Ett eksempel på at det kan være godt å ”ha litt på bok”, er at det i 2015 kommer en tilleggsregning på ca. 11 millioner, dette som et resultat av dårlig administrativ oppfølging og elendig kontroll ved forrige utbygging ved Sigdalsheimen. Utbedringsarbeid gjøres nå og regningen skal betales.

 

Driftskostnadene ved den nye Sigdalsheimen er estimert til ca. 2,8 mill pr. år. Kommunale og private veier sliter med etterslep på vedlikehold. Vi mener det er nødvendig å gjøre noe med dette .

 

Satsing på fremtiden

Sigdal kjemper kampen om nye innbyggere og vekst. Dette på lik linje med over 300 andre kommuner. Den konkurransen er tøff. Om vi fortsetter å gjøre som ”alle andre”, taper vi. Vi må tørre å gjøre noe annerledes og vi må også tørre å gjøre noen feil. For å sikre utvikling må vi sørge for å ikke spare oss til fant, men heller sikre at vi får ta del i inntekter som ca. halvparten av landets kommuner har sikret seg. 355 kommuner har i dag eiendomsskatt i en eller annen form.  Vi har et fødselsunderskudd i Sigdal - det må kompenseres med nye innbyggere utenfra. Det koster. Vi må bistå for å sikre lokale arbeidsplasser. Det koster. Vi må utvikle fjellområdene og kommunen må bistå i tilrettelegging. Det koster. Vi skal ha vekst i hele kommunen. Det koster.

 

Fromme ønsker koster ingenting

Kommunen og private må komme i et tettere samarbeid for å utvikle nye boligtomter. Dette koster også, men vi har ikke råd til å la være å satse. Kommunen må være med på å videreutvikle så vel fjellområdene som hele kommunen. For å klare dette må vi ha en viss økonomisk ryggrad.

 

Vi i Høyre har tatt et klart standpunkt om eiendomsskatten i vårt program. Krødsherad og Modum har hatt eiendomsskatt på verk og bruk i årevis, vi har tapt på dette. Vi kan ikke fortsette å gjøre som det alltid er gjort.

 

Sigdal og Eggedal høyre mener at eiendomsskatt for alle, inklusive fritidseiendommer, ikke skal være en sovepute, men et aktivt middel for å sikre felles velferd. Vi må ha ryggrad til å møte folkets forventninger om gode velferdsordninger, topp kvalitet og service i alle tjenester. Vi skal arbeide med tilrettelegging i bygda og på fjellet for de som ønsker eller allerede har fritidseiendom i Sigdal. Eiendomsskatten skal på sikt avskaffes og skal drøftes årlig i forbindelse med kommunens budsjetter.

 

Høyre ønsker å forme fremtiden, ikke kun bli en del av den!Innlegget ble publisert i Bygdeposten den 10. september 2015.