Finnerud går baklengs inn i framtida

Til tross for at Arbeiderpartiets gruppeleder sitter på første benk, cirka 2 meter unna talerstolen i kommunestyresalen, har tydeligvis Kjell Tore Finnerud ikke fått med seg budsjettdebatten i Sigdal. Det er ikke bra!

Opposisjonen, bestående av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet presenterte skriftlig og muntlig sine forslag til budsjett for Sigdal kommune. Forslagene ble fremmet med konkrete punkt som klart viste hva og hvordan vi ønsket å prioritere for det kommende året og de kommende årene. Vi gikk gjennom ulike innsparingstiltak, men ble nedstemt. Om ikke viljen til å forstå er til stede, ja da hjelper det lite at store ekstraordinære inntekter kommer inn i kommunekassa.

Sigdal har introdusert eiendomsskatt for alle. Bakgrunnen for dette var at det var flertall for å fokusere på tre hovedområder. Utbyggingen av Sigdalsheimen, endre nedbetalingstiden på lån fra 40 til 20 år, samt å satse på en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet og nytenkning for Sigdal som selvstendig kommune. På tross av motstand fra Venstre og Fremskrittspartiet ble vedtaket om eiendomsskatt gjort, og inntektene bør nå komme alle til gode. Men, ja, det er altså et stort MEN! Med unntak av utbyggingen på Sigdalsheimen blir inntektene ikke benyttet på det vis det i sin tid var flertall for. Det er beklagelig!

Etter valget i 2015 inviterte Senterpartiet en ny samarbeidspartner inn i varmen. Arbeiderpartiet fikk plassen og det var duket for et sosialistisk flertall i kommunestyret. Gamle løfter om å bruke friske penger på utvikling av sigdalsamfunnet ble glemt, og pengene går nå for det meste til drift og vedlikehold. Arbeiderpartiet synes å være godt fornøyd med det. Det er ikke opposisjonen!

Vi må huske at nesten sytti prosent av de ekstraordinære inntektene på over 15 millioner kommer fra eiendomsskatten på hytter i fjellet. Det burde tilsi at vi kan investere en del av pengene på infrastruktur, nytenkning mht. arbeidsplasser, utvikling og tilretteleggelse for framtida. Vi kan ikke kun leve av hva som er gjort tidligere, vi er forpliktet til nytenkning.

Kjell Tore Finnerud «svinger innom litt hummer og litt kanari» i sitt leserinnlegg, men budskapet synes klart: Eiendomsskatten er hovedtema selv om den muligvis etter Aps syn burde vært 7 promille og ikke 2 promille som i dag benyttes. Venstre og Fremskrittspartiet ønsket å fjerne skatten umiddelbart, Høyre ønsker å bruke et par år på det samme. Men, uansett må vi som lokalpolitikere nå ta grep slik at pengene ikke blir borte i mengden, men sørge for å tenke framover og å tenke ny utvikling. Det er det altså ikke vilje til i Ap og Sp, det beklager vi i opposisjonen.

Sigdal kommune er et fantastisk sted å vokse opp i og å bli gammel i, men vi må være framtidsretta. Uansett hvilke regjering som sitter ved makten vil overføringene til mindre kommuner være en utfordring. Altså må vi som lokalpolitikere tenke nytt og prioritere hva som er nødvendig for å oppnå et bærekraftig og framtidsretta Sigdal. Nye tanker og et godt nyttår ønskes!

Bård Sverre Fossen (H)

Runolv Stegane (V)

Frode Borge (FrP)


Innlegget ble først publisert i Bygdeposten.