Høyre sier JA til lovendringer

Alle partiene i kommunestyret, bortsett fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, stemte for Høyres forslag om å støtte regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven.

På kommunestyremøtet den 22. september fremmet Høyre et alternativt forslag om at Sigdal kommune skal støtte regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Hovedutvalget hadde innstilt på å gå i mot regjeringens forslag og Høyres forslag var det eneste endringsforslaget som ble fremmet til denne saken. 

Forslagene fører til færre konsesjons- og delingssøknader. Dette vil føre til at noen færre kjøp enn i dag underlegges priskontroll, og noen færre vil få boplikt. På denne måte vil folk måtte bruke mindre tid på søknader, samtidig som det frigjøres ressurser i forvaltningen.

Under behandlingen var både Høyre og Venstre aktive i ordskiftet og brukte mye tid på å rose utviklingen i norsk landbruk. Posisjonspartiene Sp og AP forholdt seg nokså passive. Høyre og de andre opposisjonspartiene ga derimot alle uttrykk for at forslaget var godt og at lovendringene vil kunne være et viktig bidrag for å øke bo- og blilysten i Sigdal. Forslaget vil også gjøre det enklere for unge å etablere seg i landbruket. 

Etter debatten om Høyres endringsforslag ba Senterpartiet overraskende nok om et gruppemøte. Kort tid etter gruppemøtet ble det klart at et knapt flertall (Sp+Ap) gikk mot Høyres endringsforslag. 

Hele forslaget kan ses her.