Stiller spørsmål ved stengingen av Eggedal legekontor

Prestfoss legekontor
I Prestfoss er legekontoret åpent – hvorfor ikke også i Eggedal?

Høyre er opptatt av at det skal være et legetilbud i både Prestfoss og Eggedal. Foreningen undrer seg over at en gjenåpning av Eggedal legekontor først er planlagt vurdert den 26. august og har derfor sendt inn spørsmål om situasjonen til innbyggernes spørretime.

Ordfører,

Den 6. april publiserte Sigdal kommune følgende melding på sine nettsider:

«Eggedal legekontor stengt:

Legene har kommet fram til den beslutning av følgende årsaker: 1) Smittevernutstyr: Det er ingen egen inngang for pasienter med mistenkt smitte, det er felles venterom, ikke eget smitterom som kan benyttes til undersøkelse. Disse fasilitetene har vi i Prestfoss. 2) Av hensyn til redusert bemanning.»

I en redegjørelse fra kommuneoverlegen datert 28. mai skrives det at en vurdering av situasjonen ikke vil skje før 26. august.

Høyre er opptatt av at det skal være et legetilbud i både Prestfoss og Eggedal. Selv om en oppgradering muligens er nødvendig, eksisterer det i dag velfungerende lokaler i Eggedal. Behovet for et legetilbud er også til stede. Selv om pasienter har mulighet til å få dekket lang reisevei, er den ekstra reiseveien fra Eggedal til Prestfoss for en legetime en belastning for mange.

På bakgrunn av dette fremsettes følgende spørsmål:

  1. Hva er det faglige grunnlaget for at en gjenåpning av legekontoret i Eggedal først er planlagt vurdert 26. august? 
  2. Vil ordføreren ta initiativ til å vurdere en tidligere gjenåpning av Eggedal legekontor?


Spørsmålet vil bli lagt frem i innbyggernes spørretime før kommunestyremøtet torsdag den 25. juni.