Interpellasjon om vekst og utvikling

Kommunestyret har etter forslag fra Høyre tidligere vedtatt at 20 % av ordførerens stilling skal vies næringslivet og utvikling. Hvordan vil den nye ordføreren gjøre dette? - Vi venter spent på svaret.
Interpellasjon til ordfører

Sigdal og Eggedal Høyre foreslo og fikk i kommunestyremøtet den 16. desember 2011 i sak 97/11, punkt 39 vedtatt at 20 % av ordførerens tjeneste skal vies eksisterende og ny næringsvirksomhet, etablering og utvikling.

Vi i Sigdal kommune har ambisiøse målsettinger om vekst i folketallet for de kommende årene og i kommuneplanen 2015 - 2030 heter det bl.a. at befolkningsveksten er beregnet til en årlig vekst på + 1,5 %. Denne veksten tilsvarer mer enn 50 nye innbyggere hvert år i perioden. 

Videre heter det at de to fremste områdene i samme periode er:
Befolkningsutvikling
Næringsutvikling og verdiskapning

Disse områdene er etter Høyres mening helt avgjørende for å oppnå de målsettinger vi har vedtatt i kommuneplanen. I og med at vedtaket om at ordføreren skal vie 20 % (en arbeidsdag per uke) av sin arbeidskapasitet til eksisterende og ny næringsvirksomhet, etablering og utvikling i kommunen, mener Sigdal og Eggedal Høyre det er viktig og nødvendig at ordføreren kvartalsvis rapportere/orienterer formannskapet om prosjekter, planer og status for dette meget viktige arbeidet.

Formannskapet er prosjektgruppe for arbeidet med kommuneplanen for 2015 – 2030, og kommunestyret er politisk ansvarlig for å sikre oppnåelse av den planlagte utviklingen. 

Følgende spørsmål fremsettes til ordføreren:

1. Vil ordføreren løpende gjennomføre dialogmøter med bygdas eksisterende næringsliv (små, mellomstore og større bedrifter) for å bistå i arbeidet med tilretteleggelse for videre utvikling og vekst?

2. Hvordan planlegger ordføreren sitt arbeid for å knytte kontakt til potensielt nye aktører for bedriftsetableringer og derigjennom befolkningsutvikling i/til kommunen?  

3. Vil ordføreren ta initiativ til at det avsettes tid for kvartalsvis rapportering/orientering tilbake til formannskapet om prosjekter som er igangsatt, og/eller under arbeid?

 
Bård Sverre Fossen
Gruppeleder
Sigdal og Eggedal Høyre