Interpellasjon fra Høyre om eiendomsskatt og regnskapsoversikt

Hellik Kolbjørnsrud og Frode Haugen følger nøye med på budsjettpresentasjonen. Foto: Bård Sverre Fossen
Gruppeleder Bård Sverre har på vegne av Høyre i en interpellasjon spurt om ordføreren vil ta initiativ til utarbeide en lettfattelig regnskapsoversikt slik at alle kan få innsikt i hvordan skatteinntektene brukes.
Ordfører,

Sigdal kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt i kommunen, gjeldende fra 2016. Arbeidet med takst er i full gang. Selv om ikke alle områder mht takst er klare, vil dette utvilsomt bety ekstra inntekter for Sigdal kommune. Det til glede for innbyggere og de med fritidseiendommer i vår kommune.

Det er hevet over tvil at eiendomsskatt er en omdiskutert beskatning av boliger og næringsliv. For å sikre politikernes fulle innsikt og for å sikre at disse ekstraordinære inntektene synliggjøres så lettfattelig som mulig ønsker Sigdal og Eggedal Høyre at dette regnskapsmessig er adskilt fra kommunens øvrige regnskapsoversikter. Det er forstålig at de selvfølgelig også skal inngå i de vanlige oversiktene, men samtidig fremkomme særskilt i en egen oversikt. Det være seg både inntekter og utgifter, samt hvordan pengene disponeres. 

Følgende spørsmål fremsettes til ordføreren:
Vil ordføreren ta initiativ til (sammen med rådmannen) å utarbeide en lettfattelig regnskapsoversikt som sikrer allmenn innsikt i hvilke inntekter som disponeres og hvordan inntektene disponeres?


Bård Sverre Fossen
Gruppeleder (H)

Sigdal, 26.10.15