Kjøp av eiendom i Prestfoss

Administrasjonen i Sigdal kommune la på formannskapsmøtet nylig frem et forslag om at kommunen skulle gi et pristilbud på eiendommen Haug som ligger ved innkjøringen til Prestfoss sentrum. Sigdal og Eggedal Høyre kunne ikke støtte dette forslaget.

Vi fremmet derfor et alternativt forslag om at kommunen i første rekke fikk ordne opp i de eiendommene de allerede eier. Samtidig som Høyre hevdet at det kunne bli «travle tider» i kommunen om de skulle kjøpe opp de eiendommene de mener ikke er helt pene, blir ryddet tilfredsstillende eller vedlikeholdt godt nok.

I Bygdeposten har vi tidligere kunne lese oppslag om at teknisk avdeling ved teknisk sjef har planer om en storstilt utbygging i sentrum av Prestfoss, og konkret på den tomta som i dagligdagen benevnes som «Aslebua». Sigdal og Eggedal Høyre fremmet i sitt forslag til vedtak et ønske om at det nå var på tide at formannskapet fikk en orientering om disse planene og om status for prosjektet.

Teknisk avdeling har vist til en plan om bygging av 21 leiligheter, nytt handlesenter, restaurant og parkeringskjeller i et nybygg i sentrum. Spennende! Som politiker er jeg selvfølgelig nysgjerrig på hvordan, og når dette er planlagt realisert. Og, ikke minst hvordan utbyggingen skal finansieres.

Sigdal og Eggedal Høyres forslag om å avslå ønske fra administrasjonen om oppkjøp av gamle hus og heller få en oppdatert orientering om kommunens planer om bygging, det ble utrolig nok nedstemt av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De gikk inn for å gi fullmakt til konstituert rådmann Staxrud for å gi bud og derigjennom gjøre oppkjøp av dette gamle huset. Kun Sigdal og Eggedal Venstre støttet Høyre i denne saken.


Bård Sverre Fossen
Gruppeleder (H)


Foto: Jonas Nikolaisen