OL-festen er over, men det kommer flere!

Gratulerer til alle deltakere i OL. Fantastiske, ja tidenes resultater ble oppnådd. Det eneste som manglet var folkelivet på stadion og hundretusenvis av glade tilskuere langs løypene. Nå bør drøftelsene starte i Norge om når vi igjen skal arrangere OL. Ja, spørsmålet er ikke om, men når vi skal arrangere!

Om ikke verdens rikeste land og det landet med flest medaljer skal arrangere vinter OL så vet ikke jeg hvem som bør påta seg oppgaven. Enkelte husker fortsatt 1952 i Oslo og på Norefjell. Enda flere husker 1994 på Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Det norske folk samlet seg om en vinterfest uten sidestykke. Næringsliv, foreninger og enkeltpersoner gikk sammen om et arrangement som ble på avslutningsseremonien ble karakterisert som «The best Winter Olympic game ever» som sjefen selv uttrykte det.

Hver generasjon i Norge bør arrangere sitt OL, det er det minste vi kan gjøre. Om ikke, ja så blir lekene kun arrangert av nasjoner som kan har andre mål enn det rent sportslige. Jo, lekene bør arrangeres i sentrale deler av Østlandet. Godt over 50 prosent av befolkningen bor på Østlandet og området er innfallsporten fra det store utland, både med fly, tog, bil og båt.

Hvor på Østlandet? Jo, Det mest sentrale stedet er Norefjellplatået. Snøsikkert er det, Vår Herre har vært meget raus med naturgitte ressurser og vi er nå i gang med Kommunedelplan for området. Da må det nå avsettes områder for et helt nytt nasjonalt skianlegg. Den nye arenaen for ski og skiskyting bør ligge på Djupsjøen, alpint og andre «bakkeøvelser» bør legges til Sorteberg og Norefjell skisenter, hopp i Vikersund og ishaller rundt om i Midtfylket.

Dette må finansieres av investorer i samarbeid med at nasjonen som helhet må avsette egne poster på statsbudsjettet og vi må starte nå. I fall Norefjellplatået skal utvikles på samme måten som de andre reiselivsdestinasjonene i Norge skal vi være «meget bedre» enn alle andre, det kan bli en meget krevende øvelse. På Voss investeres milliarder i de neste årene og konkurransen om å bli best på tradisjonelle aktiviteter er knallhard. Vi kan ikke tjue år etter alle andre gjøre nøyaktig som alle andre allerede har gjort! Derfor må vi i Midtfylket tenke utenfor boksen. Vi må ta sjansen på å tenke utradisjonelt og tørre å tenke tretti til femti år framover i tid. Tiden for det er her nå. Kommunedelplaner er igangsatt i Krødsherad og Sigdal, planer for sentrumsutvikling er i gang for Eggedal og Noresund og områder må nå reserveres for å kunne få plass til utviklings- og utbyggingsområder slik at sommer og vinteraktiviteter løpende kan skape bærekraftig vekst, arbeidsplasser skapes og spennende utvikling gjøres.

Skal vi ikke fortsette med det vi har gjort, selge tomter og bygge hytter? Det er jo mange som livnærer seg godt på det i mange år! Jo, det kan vi godt, men vi kan ikke kun satse på det. Vårt felles mål må være å bevege oss fra å være hyttekommuner hvor folketallet synker til en reiselivsdestinasjon hvor det er oppsving, innbyggervekst og utvikling. I dette perspektivet må hele Norefjellplatået sees i sammenheng.

Vi kan ikke fortsatt tenke gamle kommunegrenser, «oss her og de der borte». Nei, vi må tenke fellesskap og vi følelsen må råde! Vi må unne hverandre å tjene penger, klappe i hendene når noen lykkes og støtte de som ønsker å satse. Når tror du sist en skiløper tenker: «Du verden, der passerte jeg grensa til Krødsherad gitt?» Ingen gjør det! Det som teller er kvalitet, gode løyper, service og muligheter! Det skaper opplevelser og minner!

Norefjell må bygges opp, ikke ned. Vi må ta vare på høyfjellet. Vi må foredle og utvikle, vi må tenke helhet ikke grenser. Vi må være løsningsorientert, rause og spille hverandre gode! Fremtiden, det er nå og tiden er overmoden for å tenke litt utradisjonelt!


Bård Sverre G. Fossen

Gruppeleder


Innlegget ble først publisert i Bygdeposten.