- Useriøst av Aasen

Les vårt svar på de grunnløse påstandene om Høyres syn på nærings- og sentrumsutvikling som blir fremsatt av Senterpartiets Torstein Aasen i Bygdeposten lørdag den 12. desember.
I lørdagens Bygdeposten kommer Senterpartiets Torstein Aasen med grunnløse påstander om Høyres syn på nærings- og sentrumsutvikling.

Aasen mener blant annet at Høyre er «negativ til utvikling og nytenkning». I artikkelen fremstår det også som om Høyre er mot en utvikling av «Aslebuaområdet» og bensinstasjonsområdet.

- Direkte useriøst, svarer Høyres gruppeleder Bård Sverre Fossen. - Han burde ta seg tid til å ta en kikk på våre hjertesaker og lese Høyres program.

- Vi er positive til alle som ønsker å utvikle sentrumsområdene i Sigdal og ønsker at kommunen skal sørge for at nye næringslivsaktører skal ha de beste forutsetningene. Dette innebærer blant annet å legge godt til rette for en bærekraftig videreutvikling av tomtene i Prestfoss sentrum, fortsetter Fossen.

Høyre vil at Sigdal skal være en «JA- kommune» og at alle som ser muligheter og er nytenkende skal få hjelp og støtte i sitt arbeid for å skape egen og andres arbeidsplass.

- Det må foretas nødvendige undersøkelser slik at Trippel Eiendom og andre kan være trygge på at forholdene ligger til rette for deres planer, sier Fossen.

Også Høyres Jonas Nikolaisen er opptatt av utvikling: - I løpet av forrige periode involverte kommunen innbyggerne, og spesielt ungdommen, i prosessen med utvikling av Prestfoss sentrum. Det kom mange viktige innspill som vi tok med i programarbeidet vårt.

Mange av tilbakemeldingene i høringsrunden gikk på utvikling av «Aslebuaområdet» og det å få liv i bensinstasjonslokalene. 

- Vi er helt enige og mener det må komme fortgang i prosessen med utvikling på disse to tomtene spesielt, fortsetter Nikolaisen.

Høyre foreslo i siste kommunestyremøte før jul at det settes av mer penger til investering i sentrumsutvikling og infrastruktur. I tillegg til dette innebar forslaget at det blant annet fokuseres på å få et «helsehus» i Prestfoss og at det satses stort på fiber og annen infrastruktur til privatpersoner og næringsliv. Les mer om prioriteringene her.

- Det er synd at Aasen og hans kollegaer i Sp og Ap ikke støttet våre forslag om å prioritere nærings- og sentrumsutvikling. Vi skal fremme forslaget igjen på møtet i februar, så de får en ny sjanse da, sier Bård Sverre Fossen. 

- Vi forutsetter for øvrig også at ordfører faktisk bruker 20 % av sitt oppdrag på næringsutvikling, slik kommunestyret tidligere har vedtatt, avslutter Høyres gruppeleder.