Resultat fra prøvenominasjonen

Illustrasjonsfoto. Toppen av Høgevard.
Illustrasjonsfoto fra Høgevard

Mandag den 21. september avholdt foreningen sitt prøvenominasjonsmøte til stortingsvalglista for Høyre i Buskerud. Se resultatet her!

Den 21. september avholdt foreningen medlemsmøte med prøvenominasjon til stortingsvalglista hjemme på gården til Åse Lene. Møtet ble enige om et listeforslag som er sendt til nominasjonskomiteen for Buskerud stortingsvalgkrets. Det ble også valgt tre delegater til selve nominasjonsmøtet. Den endelige lista blir vedtatt på nominasjonsmøtet den 25. november på Sundvollen.

Hele lista er å finne som vedlegg nederst i denne artikkelen. 

I tillegg til prøvenominasjonsmøtene gjennomføres også en elektronisk, rådgivende uravstemning blant alle medlemmer. Det er sendt ut link på SMS og stemmer kan avgis frem til 27. september. Ta kontakt om du ikke har mottatt link!