Søk om tilskudd!

Under Hovedutvalget for oppvekst og kultur sin budsjettbehandling i fjor høst fremmet Høyre et forslag med sikte på et kommunalt medlemskap i Tilskuddsportalen.
Både hovedutvalget og kommunestyret støttet Høyres forslag om å bli med i Tilskuddsportalen. Medlemskapet vil gi lag og foreninger større muligheter til å søke om midler via tilskuddsordningene som finnes i Norge. Vi håper Tilskuddsportalen vil kunne bidra til å fylle klubbkassene. Alle lag og foreninger i Sigdal kan benytte seg av Tilskuddsportalen gratis.

Erfaringer fra andre kommuner har vist at det er nødvendig å følge opp tilbudet for at det skal bli brukt. Høyre vil derfor følge saken tett.

Vi mener det er viktig å prøve nye verktøy som kan gi flere økonomiske muligheter for lag og foreninger i bygda og håper derfor at din forening blir med på kurset tirsdag den 13. september klokka 18.00. Husk å sende en påmelding til Sigdal kommune på e-post eller telefon innen 1. september.

Bli med på kurset tirsdag den 13. september klokka 18.00!


Jonas Nikolaisen
Medlem i hovedutvalget for oppvekst og kultur (H)

PS. Forslaget ble fremmet på bakgrunn av et innspill på Facebook. Ta kontakt om du også har en god idé!