Tar opp trafikksituasjonen langs Soneren i kommunestyret

Store kjøretøy som møtes på Eidalsveien.
Det oppstår stadig farlige situasjoner på omkjøringsveien i Eidalsroa.
Sigdølingene og våre gjester skal kunne ferdes trygt i trafikken. Arbeidene på fv. 287 har skapt store utfordringer på Eidalsveien. Høyre gir ikke slipp på saken og følger derfor opp trafikksituasjonen langs Soneren i kommunestyret. Se hele spørsmålet nederst i saken!

I august gikk Høyre sammen med beboerne langs Eidalsveien ut i Bygdeposten og krevde at hastigheten langs Eidalsveien settes ned til én gjennomgående, lav fartsgrense.

Naboene i området og andre bekymrede trafikanter har gitt klar beskjed om at det burde maks vært 60 km/t på hele strekningen. Dette fikk Høyre gjennomslag for i hovedutvalget for oppvekst og kultur, som enstemmig vedtok å sende en henvendelse til fylket med krav om dette.

Også ordføreren har bedt om at fartsgrensen på hele strekningen må reduseres. Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, besvarte derimot aldri oppslagene før han ble forpliktet til dette gjennom et spørsmål fra Magnus Weggesrud (Sp) i fylkestinget den 17. september. Etter dette uttalte Skinnes også til Bygdeposten at fartsgrensen er satt ned til 60 km/t «i de områdene Sigdal kommune har oppgitt som mest trafikkfarlige». Slik var det allerede i august. Men nå peker altså fylkesråden på kommunen.

Høyre mener dessuten det er oppsiktsvekkende at fylkesrådens eneste løsning er å gjennomføre en trafikktelling og fartsmåling uken etter høstferien.

— Fylket må komme med konkrete og håndfaste tiltak, sier Jonas Nikolaisen, leder av Sigdal og Eggedal Høyre. Han har derfor sendt inn følgende spørsmål til innbyggernes spørretime i kommunestyremøtet torsdag 24. september:

  1. Vil ordføreren sørge for en avklaring av hva kommunen kan gjøre for at hastigheten kan settes ned langs hele Eidalsveien?
  2. Kan ordføreren gi en orientering om de tiltak som planlegges, slik at innbyggerne ikke behøver å grue seg til de betydelige trafikksikkerhetsutfordringene som kan oppstå til vinteren? 

Saken ble først omtalt i Bygdeposten 23. september. Hele spørsmålet kan lastes ned nederst i denne saken.