Snart enklere for lag og foreninger å søke om tilskudd

Turgåere i Sigdal.
Foto: Jonas Nikolaisen
Dersom kommunestyret går for Høyres forslag om å bli med i Tilskuddsportalen, blir det forhåpentligvis snart enklere for lag og foreninger å søke om tilskudd.
På bakgrunn av et innspill på Facebook fremmet vår representant i hovedutvalget for oppvekst og kultur, Jonas Nikolaisen, et forslag med sikte på et kommunalt medlemskap i Tilskuddsportalen. Forslaget ble fremmet i forbindelse med utvalgets behandling av budsjettet for 2016 og lyder slik:

«Administrasjonen utreder et kommunalt medlemskap i Tilskuddsportalen for å gi lag og foreninger større muligheter til å søke om økonomisk bidrag fra andre aktører. Sak fremlegges første halvår 2016.»

Et enstemmig hovedutvalg støttet vårt tilleggsforslag og det blir nå sendt til kommunestyret for videre behandling. Målet er at politikerne i løpet av første halvår 2016 melder Sigdal inn i Tilskuddsportalen og det dermed blir enklere for lag og foreninger å kunne søke etter midler via de tilskuddsordningene som finnes i Norge. Erfaring fra andre kommuner har vist at det er nødvendig å følge opp tilbudet for at det skal bli brukt, vi vil derfor også følge saken.

Vi mener det er viktig å prøve nye verktøy som kan gi flere økonomiske muligheter for lag og foreninger i bygda.

Har du innspill? Ta kontakt med oss!