Høyres representanter i styrer, råd og utvalg 2015-2019

Deler av gruppa på kommunestyremøte sommeren 2015. Foto: Jonas Nikolaisen
Her finner du en oversikt over våre politikere i styrer, råd og utvalg den kommende perioden.
Kommunestyret har nå valgt hvilke politikere som skal sitte i styrer, råd og utvalg perioden 2015-2019. Under har vi laget en oversikt er en oversikt over hvilke politikere vi har som representanter i de ulike organene. Ta gjerne kontakt med dem!

Formannskapet
Bård Sverre Fossen
Frode Haugen (vara)

Kommunestyret
Bård Sverre Fossen (gruppeleder)
Frode Haugen
Hellik Kolbjørnsrud

Jonas Nikolaisen (1. vara)
Inger Stuve Andersen (2. vara)
Åse Lene Blegeberg Eckhoff (3. vara)
Knut Båsen (4. vara)
Emil Skare (5. vara)
Svein Haga (6. vara)

Kontrollutvalget
Torunn Kolbjørnsrud (leder)
Jan Julseth (vara)

Hovedutvalget for helse og sosial
Inger Stuve Andersen
Kari Lindbo (1. vara)
Helen Jamne (2. vara)

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Jonas Nikolaisen
Emil Skare (1. vara)
Veronica Røren Hansen (2. vara)

Hovedutvalget for næring og drift
Frode Haugen
Åse Lene Eckhoff (1. vara)
Tor Steinar Fossen (2. vara)

Rådet for eierstiftelsen for kunstnerhjemmene i Sigdal
Bård Sverre Fossen (vara)

Interkommunalt klageorgan for veterinærordningen
Bård Sverre Fossen
Hellik Kolbjørnsrud (vara)

Eggedal samfunnshus
Hellik Kolbjørnsrud (vara)

Viltnemnda
Frode Haugen (vara)
Eirik Lindbo (vara)

Styret for kommunens skoger
Hellik Kolbjørnsrud
Frode Haugen (vara)

Styret for Trillemarka Sameie
Hellik Kolbjørnsrud (vara)

Styret Haglebu vann og avløpsselskap (HAGAS) – (valgt 2014, gjelder 3 år)
Emil Skare (vara)

Styret Tempelseter vann og avløpsselskap (TVA) – (valgt 2014, gjelder 3 år)
Tor Steinar Fossen
Svein Haga (vara)

Rådet Ramfoss
Hellik Kolbjørnsrud (vara)

Oversikten viser ikke forliksråd, meddommere, skjønnsmenn og jordskifteutvalg for jordskiftesaker.

Kommunen har lagt ut en oversikt over alle styrer, råd og utvalg her: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=6490&DAAID=6