Prøvenominasjon

Det blir møte med prøvenominasjon mandag den 26. september klokka 18:30.

Mandag den 26. september klokka 18:30 er det prøvenominasjon til stortingsvalget 2017 på Eggedal Borgerstue. Her kan du påvirke hvordan Buskerud Høyres liste skal se ut i 2017.

Det er et krav om at kontingent må være betalt for å ha stemmerett.

Enkel bevertning.

Vel møtt!