Kontakt

Sigdal kommune er det mest sentrale utkantstrøket i Norge. Her skal vi hjelpe deg til å kunne skape noe selv ved å legge gode rammer. Derfor er Sigdal og Eggedal Høyres viktigste ambisjon for de neste fire årene å sikre alle gode oppvekstvilkår, en trygg hverdag og en verdig alderdom.

Adresse

c/o Viken Høyre, Postboks 1536 - Vika
0117 OSLO

Telefon

94259133

Sigdal og Eggedal Høyre

Sigdal og Eggedal Høyre ledes av Jonas Nikolaisen

Sigdal kommune er det mest sentrale utkantstrøket i Norge. Her skal vi hjelpe deg til å kunne skape noe selv ved å legge gode rammer. Derfor er Sigdal og Eggedal Høyres viktigste ambisjon for de neste fire årene å sikre alle gode oppvekstvilkår, en trygg hverdag og en verdig alderdom.