Informasjon fra nominasjonskomiteen

Kjære medlem av Vestby Høyre

Vi i Vestby Høyre ønsker å få større fokus på å sikre en forutsigbar framtid for våre innbyggere, våre virksomheter og frivillige organisasjoner. Vi ønsker å sikre det bestående og utvikle det kommende, med innbyggernes behov i fokus. Nå er de forberedende arbeider startet, og Nominasjon av nye og fremtidsorienterte kandidater er i gang. Det er i dette viktige arbeidet vi har behov for nettopp din medvirkning til å etablere gode, engasjerte og troverdige kandidater til det forestående kommunevalget i 2019.

Med utgangspunkt i den bredden av aktuelle forhold som opptar våre innbyggere, er det av stor betydning at vi får etablert en liste over valgbare kandidater som kan representere og ivareta Vestby Høyres politiske program for neste kommunestyre-periode. Da trenger vi både unge og voksne kandidater. Og vi ønsker en godt sammensatt liste med kandidater, som i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i kommunens befolkning.

Vi håper du vil benytte deg av den muligheten du har til å fremme forslag til kandidat(er) på lista ved bruk av vedlegget til denne mailen, hvor det også må fremkomme mailadresse eller telefon til den/de du foreslår.

Mvh

Rolf Bækkedal

Leder Nominasjonskomiteen

Vestby Høyre

 

Postboks 98, 1541 Vestby

Mobil/Direct: +47 414 01 365

E-mai: bekkern54@gmail.com

Web: https://hoyre.no/akershus/vestby/