Ordførerkandidat Pål Engeseth

Ordførerkandidat Pål Engeseth


Vestby Høyres ordførerkandidat er født i Drammen og bodde de første årene i Danmark. Han kom til kommunen som 8 åring i 1974. Han har gått på Son og Solhøy skoler i tillegg til Såner ungdomsskole. Han gikk på Kirkeparken videregående skole i Moss før han tok lavere befalsutdanning og bank utdanning i tillegg til en rekke kortere og lengre kurs.
Pål er selger og kjøpmann sier han selv og har de siste 25 årene arbeidet for selskapet Byggfakta. Her har han blant annet vært administrerende direktør i 17 år. Selskapet er lokalisert i Moss. Pål arbeider idag som Chief operating offiser (COO) og har i tillegg utgiveransvaret for selskapets fagblader og rapporter.
Pål er gift med Randi og de har 3 voksne barn sammen og 3 barnebarn. De bor i Son og er aktive i nærmiljøet. Pål lærte å spille i Såner skolekorps, og du kan ofte se ham i Sons gater spillende på en saksofon når orkesteret «Soon etter frokost» kommer ruslende.
Pål har alltid vært aktiv og politisk interessert. Han startet i elevråd, gymnasiastsamband, styret i korps og foreninger. Fra høsten 1999 ble han aktiv i kommunepolitikken og har sittet fast i kommunestyret i 4 perioder. I tillegg har han erfaring som gruppeleder, utvalgsleder, formannskapsmedlem og innen de fleste av kommunens virksomhetsområder.