5 grunner til å stemme Alvdal Høyre

Alvdal Høyre er engasjerte!

Vi har hatt som mål i denne kommunestyreperioden at vi skal være den mest engasjerte partigruppen, og dette skal vi fortsette med også i neste periode.

På lag med folk og næringsliv

Høyre vil samarbeide med det positive næringslivet i Alvdal. Vi heier på jobbskaperne og vil gjøre det attraktivt å videreutvikle og etablere seg i Alvdal. Blant annet ønsker vi å se muligheter og videreutvikle Steimosletta og andre næringsområder. Vi må sørge for at næringslivet blir møtt av
en forutsigbar og samarbeidsvillig kommune, og skal prioritere raskere saksbehandling og fjerne
unødvendige reguleringer.

Mental Helse

Mental helse er et økende problem i samfunnet. Alvdal Høyre skal også fremover følge opp Tynset DPS og spesialisthelsetjenesten for at innbyggerne i regionen skal få den nødvendige tjenesten herunder beredskap i helger og høytider.

Skole og oppvekst

Alvdal Høyre mener vi må våge å stille krav til elever, lærere, ledere og undervisningen, og være en pådriver for elevundersøkelser. Det er nulltoleranse for mobbing og utenforskap. Vi mener også at 4 dagers skoleuke for 1. og 2. klasse er til det beste for barnet, og læring skjer også
utenom skoletiden.

Godt å bli gammel i Alvdal

Høyre vil at alle våre innbyggere skal kunne leve hele livet i et mer aldersvennlig samfunn og være sjef i eget liv. Det skal legges godt til rette for å bo hjemme så lenge som mulig, men det skal også være et tilstrekkelig tilbud om sykehjem- og omsorgsplasser. Høyre vil også jobbe for at det bygges flere boliger tilpasset eldre i nærheten av Steia.