Vi tror på Norge

Vår visjon for Norge er et samfunn
med muligheter for alle.

Erna Solberg på nattevandring i Ålesund

Søk eller bidra til Kåre Willochs minnestipend