Stortingsvalget på 1–2–3

Her har vi samlet de viktigste tingene du trenger å vite om årets stortingsvalg. 

Stortingsbygningen

Valget er relevant for deg og din hverdag. Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten din og stemmer ved årets stortingsvalg 13. september. 

Har jeg stemmerett?   

For å kunne stemme i Norge må du ha stemmerett. Det er stemmeretten som gir deg makt og mulighet til å påvirke politiske beslutninger og hvem som styrer landet.  

Du må oppfylle noen krav for å kunne stemme ved årets stortingsvalg. Du må være norsk statsborger,  ha fylt 18 år innen utgangen av 2021, og enten være eller tidligere ha vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.  

Kan jeg forhåndsstemme?  

Stadig flere av oss forhåndsstemmer. Å forhåndsstemme betyr å avgi en stemme før selve valgdagen.  

I år kan du forhåndsstemme fra og med 10. august til og med 10. september. I hele denne perioden kan du forhåndsstemme hvor enn du vil i hele Norge. På valglokaler.no kan du finne ditt nærmeste valglokale.  

Hvis du er bosatt i utlandet kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 3. september. Stemmen avgir du da ved landets norske ambassade, konsulat eller i den norske Sjømannskirken.  

Husk valgdagen!  

Selve valgdagen er 13. september 2021. På denne dagen må du stemme i hjemkommunen din. Hvis du ikke har mulighet til det må du forhåndsstemme innen 10. august.  

Huskeliste på valgdagen:  

  • Du må ha med deg legitimasjon med navn, bilde og fødselsdato. Dette er det ingen vei utenom. Det kan for eksempel være pass, bankkort med bilde eller førerkort.  
  • I tillegg bør du kunne vise valgkortet ditt. Det gjør det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. I år får du tilsendt valgkortet ditt digitalt, med mindre du har reservert deg for elektronisk post fra det offentlige. På valgkortet finner du informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen, og hvor valglokalet ditt ligger. 

Hva med stemmeseddelen?  

Stemmeseddelen til stortingvalget er oransje og du får den i valglokalet. På den kan du gjøre enkelte endringer. Du kan for eksempel stryke kandidater dersom du er uenig i at de står på listen, eller du kan renummerere kandidater. Det betyr at hvis du mener kandidat nummer 12 bør være nummer 1, så kan du endre dette på stemmeseddelen din.  

Vurderer du å stemme Høyre?  

Dette har vi gjort der du du bor

Velg ditt fylke for å lese mer om hva Høyre i regjering har gjort der du bor.

Erna Solberg på besøk hos Emily, ansatt på Scandic

Høyre på jobb for et bedre Norge

Høyre har styrt Norge trygt siden 2013 med Erna Solberg som statsminister. Vi har jobbet for et trygt, fremtidsrettet og bærekraftig Norge med muligheter for alle.