Høyres ideologi

På denne siden kan du bli bedre kjent med Høyres ideologi.

Kåre Willoch portrett

Høyres politiske ryggmargsrefleks bunner i vår liberalkonservative ideologi. Vi er grunnleggende opptatt av å lage politikk der enkeltmennesker skal få bestemme mer over eget liv. 

Vi skaper ikke politikk for noen i Norge, men for alle i Norge. Fordi Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle 💙
En glad familie i sofa

Muligheter for alle

Høyres liberalkonservative ideologi bygger på at vi er ulike mennesker med ulike behov, men alle skal ha lik mulighet til å lykkes i livet. En god kunnskapsskole er selve fundamentet for mulighetslandet Norge, hvor alle elever skal få lik tilgang på utdanning, men med nok fleksibilitet til å kunne å tilpasse undervisningen til ulike elevers ulike behov.

Like muligheter betyr ikke resultatlikhet – vi vil aldri få, og ønsker heller ikke et land hvor alt er likt for alle. Det vi ønsker er et samfunn hvor alle uavhengig av bakgrunn har muligheten til å utnytte sitt potensiale og skape det livet de ønsker å leve.

Mann med Downs syndrom på arbeidsplassen sin

Vi vil stå på våre egne ben

Alle mennesker har et ønske om å kunne stå på egne ben, være uavhengig og leve egne liv på egne premisser. For Høyre er dette et grunnleggende og førende prinsipp i tilnærmingen til politikk. Det betyr at vår tilnærming til velferdssamfunnet og ordningene som finnes nettopp handler om å få deg på bena så fort som mulig.

Bil kjører Atlanterhavsveien

Grenser for politikk

Alt er ikke politikk, og det er ikke alt som politikere bør ha en mening om i sin kraft av å være politiker. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer folk grunnleggende trygghet, velferd og like muligheter. Utover det skal ikke politikere blande seg i hvordan enkeltmennesker velger å organisere sin hverdag. I praksis betyr dette for eksempel at det er politikk å sørge for at barn har tilgang på barnehage, men hvilken barnehage foreldre velger å sende sine barn i er et familieanliggende og ikke et politisk spørsmål.

Barn som leker ved kysten i redningsvest

Samfunnet skal etterlates i bedre stand til våre barn enn den vi selv arvet

For Høyre står generasjonsregnskapet sentralt. Vi har et ansvar overfor våre barn til å ta vare på menneskene, fellesskapet og naturen rundt oss. Derfor må vi alltid sørge for at politikken vi fører er bærekraftig. Et bærekraftig velferdssamfunn gir velferd til oss, men sikrer også at fremtidige generasjoner får nyte godt av den samme velferden.

På bakgrunn av dette vil Høyre alltid se etter måter vi kan gjøre ting bedre på. Nye Veier er et godt eksempel. Vi bygger mer vei samtidig som vi sparer skattebetalernes penger, som da kan brukes på andre ting. Denne tilnærmingen har vi også til klimapolitikken. For Høyre er det viktig at Norge tar del i det internasjonale arbeidet med å redusere utslipp, slik at også våre etterkommere skal ha en god klode å leve på.

Fiskebåt med måker rundt.

Vi må skape før vi kan dele

For at vi skal ha velferd trenger vi først verdiskaping. Norge har et svært høyt velferdsnivå allerede i dag, men for å bevare vårt høye velferdsnivå trenger vi bedrifter som skaper verdier. Næringslivet er hele ryggraden i et velferdssamfunn. Derfor vil Høyre føre en politikk som gjør det lett å starte en bedrift, og som gjør det enklere å utvide bedriften.

For det trenger vi en konkurransedyktig og næringsvennlig skattepolitikk. Vi må fortsette å bygge mer vei og bane for å knytte folk sammen og gjøre det enkelt å frakte varer. Vi trenger digitalisering som gjør prosesser enklere. Høyre vil legge til rette for å skape mer, ikke skatte mer.

To personer kikker ut over en fjord

Samfunnet utvikles nedenfra

Samfunnet er resultatet av enkeltmennesker, familier, bedrifter, lokalsamfunn og frivillige organisasjoner og deres samhandling. Det bygges nedenfra med frihet og ansvar som en grunnmur.

Senior par som ler

En regulert og sosial markedsøkonomi er en forutsetning

Det finnes ikke noe økonomisk system som har løftet flere ut av fattigdom raskere enn markedsøkonomien. Markedsøkonomi, rettsstat og demokrati i samspill gjør det mulig for mennesker å leve et liv i frihet, følge sine drømmer og skape det livet de selv ønsker å leve. Likevel trenger vi en mekanisme for å regulere ulike svikt i markedsøkonomien. Et sosialt sikkerhetsnett er nødvendig for å gi flere tryggheten til å ta sjanser, fordi det sikrer oss ikke bare muligheten til suksess, men også muligheten til å havne på bena dersom vi ikke lykkes.

Europeisk og norsk flagg

Internasjonalt samarbeid er norske interesser

En internasjonal orden basert på felles regler fremfor den sterkestes rett er en grunnleggende norsk utenrikspolitisk interesse. Høyre ønsker mer internasjonalt samarbeid i en stadig mer globalisert verden. Norske interesser skal alltid være Norges prioritet i utenrikspolitikken. Som et lite og globalisert land betyr det at internasjonalt samarbeid, internasjonale regler og et velfungerende FN er norske interesser.

Soldater i skog

Trygghet er statens viktigste oppgave

Et sterkt forsvar og alliansesamarbeid er en forutsetning for et fritt og selvstendig Norge. Innbyggernes trygghet er den viktigste oppgaven en nasjonalstat har. Derfor vil Høyre alltid stå for at vi skal ha et sterkt forsvar og en viktig bidragsyter i NATO. Vi må også sikre innbyggernes trygghet internt. Et godt og moderne politi som har ressursene til å håndtere de nye formene for kriminalitet er derfor en prioritet for Høyre.

Kvinne med hjelm på verksted

Å stille krav er å bry seg

Høyre tror på alle menneskers evner og ønsker til å bidra i samfunnet. Alternativet til å stille krav er å gi opp på folk. Det vil vi aldri gjøre. Derfor ønsker vi et sikkerhetsnett som fungerer som en trampoline – fanger deg opp dersom du faller, men bidrar også til å få deg opp og stå igjen. Folk trenger en grunn til å stå opp om morgenen og gjøre noe som kjennes nyttig. Ved å stille krav viser vi at samfunnet har de samme forventingene som en arbeidsplass, fordi vi tror og vil jobbe for at folk kommer seg i arbeid igjen. Arbeid gir selvstendighet, verdighet og trygghet.

Høyres prinsipprogram. Forside

Les Høyres prinsipprogram
(vedtatt 2019)