Vår visjon

Fylket for deg i dag og i fremtiden.

Våre hovedsaker

Utdanning

Troms har gode forutsetninger med universitet og høyskoler som har brede utdanningstilbud, basert på lokal og internasjonal anerkjent forskning. Med Høyres solide videregående skole skal Troms gi disse institusjonene gode kandidater som vil investere i egen kunnskap og kompetanse i fremtiden.

Samferdsel og miljø

Infrastruktur og kommunikasjon er forutsettningen for både bosetning, verdiskapning og trygghet for alle i Troms. Derfor er prioritering av samferdsel sammen med utdanning grunnlaget for en god fremtid for Troms.

Næring

Næringslivet i Troms er variert og bredt. Høyre ser positivt på fremtiden for Troms. Men dette krever at fylket tilrettelegger for næringsutvikling og innovasjon.

Helse

Troms fylke har naturgitte forutsetninger for friluftsliv og god folkehelse. For Høyre er det viktig å fortsette arbeidet med folkehelsearbeidet.

Se vår politikk

Troms fylke

Kontakt

Geir-Inge Sivertsen
Leder
Telefon: 95148700

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Aktuelt

Sammenslåing fylkesorganisasjonene

Den 23. — 25. februar 2018 skal Finnmark Høyre og Troms Høyre bli en organisasjon. Derfor avholdes det først to separate fylkesårsmøter...

Våre folk