Politikk

Høyre er opptatt av at hvert enkelt menneske skal få mulighet til å oppnå egne drømmer. Med utgangspunkt i at hvert enkelt menneske vet hva som er best for seg og sin familie ønsker Høyre å skape et fylke med muligheter for alle.

Våre hovedsaker

Utdanning

Troms har gode forutsetninger med universitet og høyskoler som har brede utdanningstilbud, basert på lokal og internasjonal anerkjent forskning. Med Høyres solide videregående skole skal Troms gi disse institusjonene gode kandidater som vil investere i egen kunnskap og kompetanse i fremtiden.

Samferdsel og miljø

Infrastruktur og kommunikasjon er forutsettningen for både bosetning, verdiskapning og trygghet for alle i Troms. Derfor er prioritering av samferdsel sammen med utdanning grunnlaget for en god fremtid for Troms.

Næring

Næringslivet i Troms er variert og bredt. Høyre ser positivt på fremtiden for Troms. Men dette krever at fylket tilrettelegger for næringsutvikling og innovasjon.

Helse

Troms fylke har naturgitte forutsetninger for friluftsliv og god folkehelse. For Høyre er det viktig å fortsette arbeidet med folkehelsearbeidet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram