Utvalgsmedlemmer

Kommunestyret: Geir M Olsen og Ronald Jenssen

Formannskapet: Geir M Olsen

Gruppeleder: Geir M Olsen (For alle partier i samarbeidet)

Oppvekst/omsorg: Hilde Martinussen

Teknisk Utvalg: Sven M Steinvik – Nestleder

Sakkyndig nemnd: Tor Farstad

Skjønnsmannsutvalg: Tor Farstad

Vannområdeutvalg: Jørgen Torvund

SU Kvænangen B&U skole: Geir M Olsen

Geir Morten Olsen

Gruppeleder