Vi tror på Harstad

Har du lyst til å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Sammen kan vi gjøre Harstad enda bedre!

Våre forslag i kommunestyret:

– Tilbudet til sårbare barn er ikke bra nok, vi ønsker Statens Barnehus til Harstad

Dette vil vi gjøre

Høyre vil at Justis- og beredskapsdepartementet oppretter en permanent underavdeling av Statens barnehus – inkludert finansiering til etablering og drift – i Harstad som skal betjene hele Harstad-regionen, om mulig også Ofoten gjennom et samarbeid med Nordland politidistrikt. Tiltaket må inkludere finansiering til etablering og drift av underavdelingen.