Lover og etiske retningslinjer

I dokumentet «Mennesker som vil hverandre vel – partikultur, etiske retningslinjer og varsling» finner du Høyres etiske retningslinjer. Her står det hvilke regler som gjelder for deg som medlem i Høyre, og hvordan vi ønsker å ha det i partiet. Dette dokumentet forteller også hvilken praksis som gjelder for varsling om interne forhold.

Vi legger Høyres egne politiske verdier til grunn: muligheter for alle, åpenhet, toleranse, omsorg, mangfold, maktspredning/lokalt selvstyre og ytringsfrihet for å nevne noe.

Varslinger i Høyre

Se følgende side for kontaktinformasjon.