Vår politikk

Agder Høyre vil jobbe for at innbyggerne i fylket får forutsigbare rammer, trygge oppvekstsvilkår, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste.

Våre hovedsaker

Klima, areal og miljø

I Agder er en stor andel av innbyggerne bosatt nær kysten. Endringer i klima vil påvirke vårt fylke i stor grad. Høyre vil prioritere klimatiltak som gir størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.

Det gode liv

Det gode liv Høyre vil jobbe for et levedyktig og voksende næringsliv på Sørlandet. Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte rammer.

Kvalitet i utdanning

Agder Høyre har en ambisjon om at kvalitet i utdanningen skal være den sentrale og bærende tanken i skolen. Samtidig skal høyreskolen gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning.

Kommunikasjon

Agder Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold, helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av veiutbyggingsprosjekter. Agder Høyre vil ha miljøvennlig kollektivtrafikk som alternativ til privatbilen.

Se vår politikk

Agder

Kontakt

Harald Furre
Leder
Telefon: 98281890

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Send oss en e-post

Aktuelt

Kalender

17 nov

Fylkesstyremøte

Sted: Bystyresalen i Lillesand rådhus
Dato: 17. nov 2018
Tid: 11:30
01 feb

Fylkesårsmøte 2019 - dag 1

Sted: Clarion Tyholmen, Arendal
Dato: 01. feb 2019
Tid: 17:00
Se hele kalenderen