Vår politikk

Agder Høyre vil jobbe for at innbyggerne i fylket får forutsigbare rammer, trygge oppvekstsvilkår, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste.

Våre hovedsaker

Klima, areal og miljø

I Agder er en stor andel av innbyggerne bosatt nær kysten. Endringer i klima vil påvirke vårt fylke i stor grad. Høyre vil prioritere klimatiltak som gir størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.

Det gode liv

Det gode liv Høyre vil jobbe for et levedyktig og voksende næringsliv på Sørlandet. Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte rammer.

Kvalitet i utdanning

Agder Høyre har en ambisjon om at kvalitet i utdanningen skal være den sentrale og bærende tanken i skolen. Samtidig skal høyreskolen gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning.

Kommunikasjon

Agder Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold, helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av veiutbyggingsprosjekter. Agder Høyre vil ha miljøvennlig kollektivtrafikk som alternativ til privatbilen.

Se vår politikk

Agder

Kontakt

Harald Furre
Leder
Telefon: 98281890

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Send oss en e-post

Aktuelt

Høyre klart størst i fylket

I likhet med stortingsvalget i 2017, er Høyre suverent største parti på Agder i med 27,2 %, og 55% foretrekker Erna Solberg som...

Høyre under Arendalsuka 2018

Tradisjonen tro er Høyre aktive på Arendalsuka med både egne arrangementer, møter og politikere som deltar i debatter mellom mandag 13....

Å bygge en landsdel

De aller fleste sørlendinger vil helt sikkert si at de lever gode og lykkelige liv, og bra er det. Alt ligger til rette for at...

Kalender

15 okt

Agder Høyre Arbeidsutvalg

Sted: Høyres hus Kristiansand (Kongensgate 29)
Dato: 15. okt 2018
Tid: 16:30
Se hele kalenderen