Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår politikk

Agder Høyre vil jobbe for at innbyggerne i fylket får forutsigbare rammer, trygge oppvekstsvilkår, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Bærekraftig velferdssamfunn

Vi vil legge til rette for en god livskvalitet - et inkluderende Agder for alle, med kompetanse og deltakelse i arbeidslivet, god folkehelse, kultur og frivillighet.

Utdanning og oppvekst

Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle. Uansett hvem foreldrene dine er, uansett religion, kjønn, legning eller etnisk opprinnelse, så skal du få mulighet til å leve ut ditt talent, dine drømmer og dine ambisjoner.

Samferdsel og infrastruktur

Agder Høyre ønsker å fortsette arbeidet med en offensiv samferdselspolitikk tilpasset fremtidens krav til klima, sikkerhet, kvalitet, tilgjengelighet og innovative løsninger. Gode og trygge veier er avgjørende for at folk skal komme seg raskt og effektivt til og fra jobb og fritidsaktiviteter i hele fylket.

Innovasjon og gründerskap, næring, klima og miljø

Agder Høyre vil gi gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet og som tar hele regionen i bruk. Landsdelen skal bli Norges beste gründerregion hvor nye næringer utvikles i skjæringsfeltet mellom næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøer.

Arne Thomassen - Ordfører, Agder

Arne Thomassen

Ordfører, Agder

Kontakt

Agder Høyre

Jannecke Beyer Guttormsen

Fylkessekretær
Telefon 97502012

Jannecke Beyer Guttormsen

Fylkessekretær
Telefon 97502012

Send oss en e-post

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Kalender

19 okt

Agder Høyres AU-møte

Sted: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand
Dato: 19. okt 2020
Tid: 17:00
21 nov

Agder Høyres nominasjonsmøte for Stortingsvalg 2021

Sted: Thon Hotell Norge
Dato: 21. nov 2020
Tid: 11:00
Se hele kalenderen

Våre folk