Bli kjent med våre representanter

Agder Høyres nye fylkestingsrepresentanter

Bli bedre kjent med laget!

Høyres nye fylkestingsrepresentanter er sammensatt av 13 navn: 5 kvinner og 8 menn, og med en aldersspredning fra 19 til 73 år. Det er et mangfoldig lag med dyktige folk, som alle har ulike erfaringer, kompetanseområder og interesser. Trykk på navnet til den personen du vil bli bedre kjent med!

1. Arne Thomassen (64), Lillesand

Arne
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Fylkesordfører i Agder

Nåværende stilling/yrke:

Fylkesordfører i Agder

Utdanning/bakgrunn:

 • Rørleggermester

Politisk erfaring:

 • 20 år i kommunestyret, 16 år som ordfører i Lillesand
 • 12 år på fylkestinget , 4 år som fylkesordfører i Agder

Hva er dine hjertesaker?

 • Utdanning
 • Næring og kultur
 • Samferdsel 

2. Torunn Ostad (51), Grimstad

Torunn
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant
 • Gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe

Nåværende stilling/yrke:

Rådgiver hos Fagskolen i Agder

Utdanning/bakgrunn:

 • Master, Teknologi, menneske og samfunn, institutt for informasjonssystemer, UiA
 • Praktisk-pedagogisk utdanning, UiA
 • Bachelor i humanistiske fag, UiA

Politisk erfaring:

 • Vara til Stortinget for Aust-Agder 2021 – Nå
 • Gruppeleder Fylkesting Agder Høyre 2019 – Nå
 • 1. nestleder Arbeidsutvalget Agder Høyre 2019 – Nå
 • Sentralstyremedlem Sentralstyret Høyre 2019 – Nå
 • Agder Næringsselskap styreleder 2020- nå
 • Aust-Agder museum og arkiv IKS styreleder 2020 – nå
 • Visit Sørlandet styrets nestleder 2020- nå
 • Kunstsilo styremedlem 2020 – nå
 • Konsesjonskraft KIS styremedlem 2015 -nå
 • Agder kollektivtrafikk styremedlem 2016-2020
 • Opposisjonsleder og gruppeleder Fylkesting Aust-Agder Høyre 2015 – 2019
 • Representant Fylkesting Aust-Agder Høyre 2007 – 2015
 • Gruppeleder Kommunestyret Grimstad Høyre 2003 – 2007

Hva er dine hjertesaker?

 • Trygg 4-felts vei gjennom hele Agder og et fleksibelt og godt kollektivtilbud gjør at folk kommer seg raskere frem og tryggere hjem.
 • Alle som bor i Agder, skal ha like muligheter til å bidra og delta i fellesskapet, og folk skal i størst mulig grad ha valgfrihet og innflytelse over eget liv.
 • Det aller viktigste i fylkespolitikken er videregående skoler som ser hver enkelt elev, som gir nok utfordringer og nok hjelp og som gir ungdommene den kompetansen Agder trenger fremover.

3. Erik Johan Tellefsen Lindøe (27), Arendal

Erik
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant
 • Gruppenestleder for Høyres fylkestingsgruppe

Nåværende stilling/yrke:

Leder innen rekruttering

Utdanning/bakgrunn:

 • Økonom

Politisk erfaring:

 • Medlem av fylkestinget og nestleder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse fra 2019
 • Medlem av bystyret i Arendal fra 2019.
 • AU-medlem Agder Høyre

Hva er dine hjertesaker?

 • Nye grønne arbeidsplasser. Skal vi kutte utslippene må Agder lede an i det grønne skifte gjennom å etablere ny grønn industri som batterifabrikker og havvind. 
 • Skape en region folk vil flytte til. Vi må sørge for at unge vil flytte til Agder gjennom gode kollektivtilbud, attraktive bomiljøer og et godt kulturtilbud. 
 • Utvikle fremtidens kompetanse. Fremover vil vi få behov for både mennesker med høyere utdanning og dyktige fagarbeidere. Da må vi sørge for at vi har gode skoler med fremtidsrettet utstyr og en lærer som ser hver enkelt elev.

4. Siri Heimdal Knudsen (19), Kristiansand/Søgne

Siri
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Fylkesleder for Agder Unge Høyre

Utdanning/bakgrunn:

 • Vidergående opplæring, Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Politisk erfaring:

 • Fylkesleder for Agder Unge Høyre
 • Leder av Kristiansand Unge Høyre
 • Medlem av Ungdommens distrikspanel
 • Varaordfører for Ungdommens Bystyre i Kristiansand

Hva er dine hjertesaker?

 • Fritt skolevalg i hele Agder: Politikere skal ikke velge hvilken skole du skal gå på, det er vi elever som skal være sjef over egen skolehverdag
 • Fritt nivåvalg på vidergående: Agderskolene er på sitt beste når elevene er i sentrum og får bestemme mest selv. 
 • Psykisk helse: I Agder skal man få hjelp når man trenger det.

5. Ida Grødum (29), Kristiansand/Songdalen

Ida
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Partneransvarlig hos Visit Sørlandet

Utdanning/bakgrunn:

 • Event Manager hos Radisson Blu Caledonien Hotel
 • Ass. daglig leder hos Restaurant Enok og Rett i garnet
 • 2 år Samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA
 • 1 år på barnevernspedagog utdannelsen på UiT avd. Alta
 • Ett semester på Hawaii Pacific University med Travel Industry Management

Politisk erfaring:

 • Formannskapsmedlem, administrasjonsutvalget, kommunestyre i Songdalen kommune (2015-2019)
 • AU-medlem, PSU, fellesnemnda i Nye Kristiansand (2017-2019)
 • Formannskapsmedlem, oppvekstutvalget, bystyre i Kristiansand kommune (2019-2023)

Hva er dine hjertesaker?

 • Spille på lag med jobbskaperne for å inkludere enda flere i arbeidslivet og opprette et sertifiseringsprogram for bedrifter som tar samfunnsansvar for å få flere ut i jobb.
 • Implementere satsingen på «Bedre tverrfaglig innsats» slik at fylkeskommunale tjenester samarbeider bedre med de kommunale for å sikre at barn og unge får kontinuerlig og god oppfølging hele oppveksten.
 • Agder skal ha landets høyeste gjennomføringsgrad på videregående opplæring og at 60% av elevene søker seg til yrkesfag

6. Hannah Benedicte Teigland (52), Lindesnes

Hannah
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Seniorrådgiver 

Utdanning/bakgrunn:

 • Sykepleier 
 • Global helse
 • Alderdom og helse
 • Velferdsstatens historie 

Politisk erfaring:

 • Fylkestinget 4 år
 • Lindesnes kommunestyre 8 år

Hva er dine hjertesaker?

 • Klima
 • Grønn omstilling
 • Inkludering og mangfold

7. Jan Dukene (62), Tvedestrand

Jan
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Pensjonist

Utdanning/bakgrunn:

 • Utdannet politi og jobbet i Kristiansand, Oslo og Tvedestrand

Politisk erfaring:

 • Tvedestrand kommunestyre 1995 – 2019
 • Varaordfører 1999 – 2003
 • Ordfører 2003 – 2019
 • Leder av bedriftsforsamlingen i AE 10 år
 • Leder av Østre Agder regionråd 4 år
 • Leder av Arbeidsmiljøutvalget 12 år
 • Leder av administrasjonsutvalget 16 år
 • Leder av diverse råd, utvalg og styrer i kommunen gjennom 24 år

Hva er dine hjertesaker?

 • Samferdsel – viktig for å bygge ett Agder
 • Næringsutvikling – viktig for å trekke unge barnefamilier til Agder
 • Utdannelse – bredt utvalg med muligheter for alle

8. Kjetil Aga (42), Farsund

Kjetil
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Varehussjef

Utdanning/bakgrunn:

 • Bachelor i Økonomi og administrasjon fra BI Stavanger, spesialisering i bedriftsutvikling/ entreprenørskap. 
 • Politikarskulen fra Høgskulen i Telemark (Bø) 
 • Bakgrunn fra varehandel, både som eier og som ansatt (siste 16 år som leder)

Politisk erfaring:

 • Vara til Stortinget (2021-2025)
 • Vara til Fylkestinget i Agder og 1. vara til hovedutvalg for utdanning og kompetanse (2019-2023) 
 • Medlem i Trafikksikkerhetsforum i Agder
 • Kasserer Farsund Høyre (2020-dd)
 • Nestleder Farsund Høyre (2018-2020)
 • Foreningsleder Farsund Høyre (2014-2016)

Hva er dine hjertesaker?

 • Næring – vi skal være en forutsigbar medspiller for næringslivet. Lytte til behov og legge til rette. 
 • Mangfold i kultur-, idretts- og fritidstilbud skaper gode møteplasser og lokalsamfunn. Jeg ønsker å støtte opp om idrett, frivillighet og kultur. 
 • En god skole som gir muligheter til alle. Som lytter til bedriftenes behov og tør å satse på lærerne og gi elevene mer frihet i egen skolehverdag.

9. Tore Grobæk Vamraak (42), Grimstad

Tore
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Sjeføkonom

Utdanning/bakgrunn:

 • Siviløkonom

Politisk erfaring:

 • Statssekretær, stortingsrepresentant og kommunestyrerepresentant

Hva er dine hjertesaker?

 • Norges beste videregående skole
 • God kollektivtransport
 • Større verdiskaping

10. Oda Oline Omdal (20), Kristiansand

Oda
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Rådgiver i Civita

Utdanning/bakgrunn:

 • Studiespesialisering med fordypning i samfunnsfag,
 • Psykologistudiet ved UiO

Politisk erfaring:

 • Nestleder i Agder Unge Høyre
 • Nestleder for Høyres Studenter i Oslo

Hva er dine hjertesaker?

 • Gode veier og god samferdsel, så alle kommer raskere frem og tryggere hjem
 • En skole der elevene har mer frihet
 • En samfunnsdebatt med høy takhøyde og rom for upopulære meninger

11. Hans Otto Lund (73), Kristiansand

Hans Otto
Foto: Agder Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Pensjonist

Utdanning/bakgrunn:

 • Høgskolekandidat ADH 
 • Diverse tillegg innen økonomi, data og miljø

Politisk erfaring:

 • Kristiansand bystyre – gruppeleder,
 • Formannskap og leder byutviklingsstyret – tilsammen 22 år

Hva er dine hjertesaker?

 • Samferdsel / kollektiv
 • Tilrettelegge for varierte boformer foe alle aldre
 • Utvikle Agder til et nasjonalt kulturknutepunkt for alle

12. Mikkel Røed Nesse (20), Arendal

Foto: Privat

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Rådgiver i Sammen – Studentsamskipnanden på Vestland

Utdanning/bakgrunn:

 • Tidligere elev ved Arendal Videregående skole, avd studiespesialiserende 
 • Studerer sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen

Politisk erfaring:

 • Tidligere leder av Arendal Unge Høyre 
 • Tidligere 1.nestleder i Agder Unge Høyre
 • Nåværende AU-medlem i Hordaland og Bergens Unge Høyre

Hva er dine hjertesaker?

 • En innovativ og grønn næringspolitikk med sikte på å gjøre Agder til Norges grønneste fylke
 • En videregående skole som gjennom tilpasset undervisning gir alle elever mulighet til å bidra og trives på Agder 
 • Tilrettelegge for gründere på Agder, slik at fylkeskommunen blir en ressurs for alle som vil lykkes med sin idé 

13. Martin Christensen (45), Bykle

Foto: Privat

Rolle/posisjon:

 • Påtroppende fylkestingsrepresentant

Nåværende stilling/yrke:

Daglig leder Nos Sport og Mote AS

Utdanning/bakgrunn:

 • Bachelor økonomi og administrasjon

Politisk erfaring:

 • Ingen

Hva er dine hjertesaker?

 • Bedre veier, knytte fjell og kyst sammen på effektivere og sikrere måte.
 • Vi trenger mer fornybar kraft
 • Et aktivt næringsliv i hele Setesdal

Bli med på laget!

Høyre har vunnet fylkestingsvalget på Agder, og vi er takknemlige for hver og én som stemte på oss. Sammen har vi sørget for et bredt borgerlig flertall med Arne Thomassen som fortsatt fylkesordfører. Stemte du Høyre? Bli med på laget!

Bli enda bedre kjent med Arne

Arne Thomassen fortsetter som hele Agders fylkesordfører. Bli bedre kjent med hvem han er og hva han står for 👇