Bli kjent med Arne

Fylkesordfører i Agder

Arne sin hjertesak

Inkludere flere på Agder!

Min hjertesak er å få tak i de som står utenfor arbeidslivet og få de inn i en jobb med mulighet for utdanning. Her er vi kommet langt på Agder, men fortsatt er det altfor mange står utenfor. Høyres viktigste oppgave er å gi muligheter for alle.